Over ons

Stichting the Apple museum is een non profit museum in oprichting. Onze ambitie is om het grootste Apple museum van de wereld te worden, waar zo’n 1600m2 ruimte genomen wordt om de uitgebreide collectie Apple apparaten te bekijken en ervaren.

Statutaire doelstelling van de stichting:
“Het verzamelen, bewaren, documenteren en tentoonstellen van de geschiedenis en kennis van Apple computers en toebehoren, ten behoeve van educatie, collectieve historie en technisch bewustzijn, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Culturele ANBI status
De Stichting wilt gebruik maken van de ANBI-status van de belastingdienst om het museum te realiseren. Een ANBI-status betekend dat de belastingdienst de stichting erkent als algemeen nut beogende instelling, dit brengt enkele fiscale voordelen met zich mee, zoals het niet hoeven te betalen van schenkbelasting bij donaties. Dit helpt ons om de financiële middelen te werven die benodigd zijn voor het realiseren van de hierboven benoemde doelen.

Belangrijke informatie
Fiscale naam:
Stichting the Apple Museum
KVK: 86018515

Contactgegevens: 
Contact@applemuseum.nl

Adres: 
Visschersplein 100
3511LX Utrecht

ANBI Beleidsplan 2023